0

Diagnózisok – BNO, DSM

Főbb funkciózavarok diagnózisainak kritériumai

Az alábbiakban a szexuális funkciózavarok klinikai diagnózisának kritériumai találhatók.

TARTALOM

 • F52 Nem szervi rendellenesség vagy betegség okozta szexuális diszfunkció
 • F52.0 A szexuális vágy hiánya vagy elvesztése
 • Hipoaktív szexuális vágy zavar
 • F52.- – Szexuális averzió, szexuális kapcsolat örömtelensége
 • F52.10 Szexuális averzió
 • F52.11 A szexuális élvezet hiánya
 • F52.2 A nemi szervek válaszképességének csökkenése
 • Női szexuális készenlét zavar
 • Férfi erekciós zavar
 • F52.3 Orgazmuszavar
 • Női orgazmus zavar (korábban gátolt női orgazmus)
 • Férfi orgazmus zavar (korábban gátolt férfi orgazmus)
 • F52.4 Ejaculatio praecox (korai ejakuláció)
 • Korai ejakuláció
 • F52.5 Nem-organikus vaginizmus
 • Vaginizmus (nem általános egészségi állapot következtében)
 • F52.6 Nem-organikus dyspareunia (genitális fájdalmak)
 • Dyspareunia (nem általános egészségi állapot következtében).
 • F52.7 Túlzott (excessiv) szexuális vágy
 • F52.8 Egy4szexuális diszfunkció (nem-organikus elváltozás okozta)
 • F52.9 Km.n szexuális diszfunkció (nem-organikus elváltozás okozta)
 • Szexuális diszfunkció m.n.o.

__________________________________________________________________________________________

F52 Nem szervi rendellenesség vagy betegség okozta szexuális diszfunkció

A szexuális funkciózavarok alatt olyan változatos módokat érintünk, melyek képtelenné teszik az egyént, hogy úgy vegyen részt szexuális kapcsolatban, ahogy ő szeretné. A szexuális válasz pszichoszomatikus folyamat, és mind a pszichológiai, mind a testi folyamatok szerepet játszanak a funkciózavar létrejöttében. Kivéve: Dhat-szindróma (F48.8)

F52.0 A szexuális vágy hiánya vagy elvesztése

A szexuális vágy elvesztése az elsődleges probléma, ami nem másodlagosan alakul ki más szexuális nehézség következtében, mint merevedési zavar vagy dyspareunia után. Idetartozik: frigiditás; csökkent szexuális vágy (zavar).

Hipoaktív szexuális vágy zavar

A.  A szexuális aktivitásra való vágy és a szexuális fantáziák tartós vagy ismétlődő deficitje vagy hiánya. A deficit megítélése a klinikus feladata, a személy korát, nemét, életkörülményeit és a szexualitást befolyásoló egyéb tényezőket egyedileg mérlegelve.

B.  A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C.  A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.- – Szexuális averzió, szexuális kapcsolat örömtelensége

Vagy a szexuális érintkezés lehetősége okoz olyan mértékű félelmet vagy szorongást, hogy a szexuális kapcsolatot elkerüli (szexuális averzió), vagy a szexuális kapcsolat és válasz normálisan létrejön, orgazmus is kialakul, de hiányzik a hozzá kapcsolódó, megfelelő élvezet (a szexuális öröm hiánya).

F52.10 Szexuális averzió

Szexuális averziós zavar

A.  Tartós vagy ismétlődő extrém averzió és elkerülő magatartás a szexuális partnerrel történő minden (vagy majdnem minden) genitális érintkezéstől.

B.  A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C.  A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót).

F52.11 A szexuális élvezet hiánya

Idetartozik: szexuális anhedonia

F52.2 A nemi szervek válaszképességének csökkenése

A férfiak esetében a probléma középpontjában a merevedési zavar áll, azaz nem jön létre vagy nem marad fent a kielégítő közösüléshez szükséges erekció. A nők esetében a középpontban a vaginális nedvesedés teljes vagy részleges hiánya áll. Idetartozik: férfi erekciós zavar; női szexuális zavar; pszichogén impotencia. Kivéve: organikus eredetű impotencia (N48.4)

Női szexuális készenlét zavar

A.        A szexuális izgalomra kialakuló megfelelő vaginális lubricatio létrejöttének vagy fenntartásának tartós vagy ismétlődő képtelensége a szexuális aktus alatt.

B.        A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C.        A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

Férfi erekciós zavar

A.        A megfelelő erekció létrejöttének vagy fenntartásának tartós vagy ismétlődő képtelensége a szexuális aktus alatt.

B.        A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C.        A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.3 Orgazmuszavar

Az orgazmus vagy egyáltalán nem jön létre vagy nagyon későn. Idetartozik: gátolt orgazmus (női/férfi); pszichogén anorgasmia.

Női orgazmus zavar (korábban gátolt női orgazmus)

A. Az orgazmus tartós vagy ismétlődően előforduló késése vagy elmaradása megtartott szexuális excitációt követően. A nők nagyfokú variabilitást mutatnak az orgazmust kiváltó stimuláció intenzitását vagy módját illetően. A női orgazmus zavar megítélése a klinikus feladata annak alapján, hogy a személy orgazmusra való képessége kisebb fokú-e annál, mint amit életkora szexuális tapasztalata, és a konkrét szexuális stimuláció mértéke indokol.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. Az orgazmus zavar nem magyarázható jobban más zavarra( (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

Férfi orgazmus zavar (korábban gátolt férfi orgazmus)

A. Szexuális aktivitás alatt az orgazmus tartós vagy ismétlődő késése vagy elmaradása megtartott szexuális excitációt követően, amelynek körülményeit, intenzitását és időtartamát a klinikus ítéli meg, a személy életkorát figyelembe véve.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket ókoz.

C. Az orgazmus zavar nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.4 Ejaculatio praecox (korai ejakuláció)

Az ejakuláció kontrollálási képtelensége, ami akadályozza, hogy mindkét partner számára élvezhető legyen a szexuális együttlét.

Korai ejakuláció

A. Az ejakuláció – tartósan vagy ismételten – minimális szexuális stimulációra, a személy akarata ellenére bekövetkezik, a penetráció előtt, közben vagy közvetlenül utána.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A korai ejakuláció nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer közvetlen élettani hatásainak (pl. opiát megvonás).

F52.5 Nem-organikus vaginizmus

A vaginát körülvevő kismedencei izmok görcse, amelyek megakadályozzák a vagina megnyílását. A penis behatolása lehetetlen vagy fájdalmas. Idetartozik: pszichogén vaginizmus. Kivéve: organikus vaginizmus (N94.2).

Vaginizmus (nem általános egészségi állapot következtében)

A. A vagina külső harmadának akaratlan izomkontrakciója, amely a coitust ismételten vagy tartósan lehetetlenné teszi.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A zavar nem magyarázható jobban más zavarral (pl. szomatizációs zavar), és nem tulajdonítható kizárólag általános egészségi állapot közvetlen élettani hatásának.

F52.6 Nem-organikus dyspareunia (genitális fájdalmak)

Dyspareunia (fájdalom közösülés során) mind férfiaknál, mind nőknél előfordul. Gyakran lokális patológia áll a hátterében és így a patológiai folyamatnak megfelelő tételt kell feltüntetni. Ez a tétel csak akkor használható, ha nincs semmilyen primer nem-organikus szexuális diszfunkció (mint például: vaginizmus vagy vaginális szárazság).

Idetartozik: pszichogén dyspareunia. Kivéve: organikus dyspareunia (94.1).

Dyspareunia (nem általános egészségi állapot következtében).

A. Ismételt vagy tartós genitális fájdalom coitus során akár nőben, akár férfiban.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A zavart nem kizárólag vaginizmus vagy a vaginális lubricatio elmaradása okozza, és nem magyarázható jobban más zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), illetve nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának ya általános egészségi állapotnak.

F52.7 Túlzott (excessiv) szexuális vágy

Idetartozik: nymphomania, satyriasis

F52.8 Egy4szexuális diszfunkció (nem-organikus elváltozás okozta)

F52.9 Km.n szexuális diszfunkció (nem-organikus elváltozás okozta)

Szexuális diszfunkció m.n.o.

Ez a kategória olyan szexuális diszfunkciókat foglal magába, amelyek nem merítik ki egyik specifikus szexuális diszfunkció kritériumait sem. Példák:

1. Hiányzó vagy lényegesen csökkent szubjektív erotikus élmény egyébként normális szexuális excitáció és orgazmus ellenére.

2. Olyan esetek, amikor a klinikus megállapítja a szexuális zavart, de nem tudja eldönteni, hogy mi az elsődleges: általános egészségi állapot vagy pszichoaktív szer okozza-e?

F64 A nemi identitás zavarai

Nemi identitás zavar

A. Az ellenkező nemmel való erős és állandó azonosulás (nem csupán a másik nemhez tartozás vélt előnyei miatt). Gyermekeknél a zavar az alábbiak közül legalább négy (vagy több) tényezőben nyilvánul meg:

(1) a másik nemhez kívánni tartozás vagy a ténylegesen a másik nemhez való tartozás ismételt kinyilvánítása

(2) fiúknál az átöltözés, vagy női ruházat utánzásának kedvelése; lányokban ragaszkodás a tipikusa fiús ruházat viseléséhez

(3) a másik nem szerepeinek erős és állandó előnyben részesítése színlelt játékban, vagy állandó fantáziák a másik nemhez tartozásról

(4) intenzív vágy a tipikusan másik nemre jellemző játékokban és időtöltésekben való részvételre

(5) az ellenkező nemű játszótársaknak kifejezett előnyben részesítése. Serdülőkben és felnőttekben a zavar olyan tünetekben nyilvánul meg, mint a másik nemhez kívánni tartozás ismételt kinyilvánítása, gyakori a másik nemre jellemző járás, az olyan vágy, hogy a másik nemhez tartozóként éljen vagy úgy bánjanak vele, vagy az a meggyőződés, hogy jellegzetesen a másik nemre jellemző érzései és reakciói vannak.

B. Saját nemét illetően tartós diszkomfort vagy alkalmatlanság érzés a saját nemi szerepeivel kapcsolatban. Gyermekeknél a zavar az alábbiak közül bármelyikben megnyilvánulhat: fiúknál annak állítása, hogy a penisze vagy tesztiszei undorítóak vagy el fognak tűnni; jobb volna, ha nem lenne pénisze; idegenkedés a durva játékoktól, a tipikusan fiús játékok, kedvtelések és tevékenységek elutasítása; lányokban az ülve vizelés elutasítása, annak állítása, hogy van vagy lesz pénisze, hogy nem akarja a mellei növekedését vagy, hogy menstruáljon; vagy kifejezett idegenkedés a normális női ruházattal szemben. Serdülőkben vagy felnőttekben a zavar olyan tünetekben nyilvánulhat meg, mint az elsődleges vagy másodlagos nemi jellegektől történő megszabadulással való foglalkozás (pl. hormonok, műtétek vagy egyéb eljárások keresése azért, hogy a másik nem színlelése érdekében fizikailag átalakítsa szexuális jellemzőit a másik nemére), vagy az a hit, hogy nem megfelelő neműnek született.

C. A zavarral nem jár együtt fizikális interszexuális állapot.

D. A zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozza.

F64.0 Transzszexualizmus

Annak a vágya, hogy ellenkező nemű egyénként élhessen és fogadják el, általában a saját nemével és anatómiájával elégedetlen, kényelmetlenül érzi magát benne, és sebészeti és hormon kezeléseket szeretne, hogy testét, amennyire csak lehet, a kívánt nemhez tegye hasonlatossá.

F64.1 Kettős szerepű transzvesztitizmus

Az ellenkező nem ruháinak a viselése, ami része az egyén életének, hogy átmenetileg is, de élvezhesse, hogy az ellenkező nem tagja anélkül, hogy ezen túl bármilyen kívánsága volna szexuális nemének tartós megváltoztatására vagy sebészi beavatkozásra, és szexuális izgalom sem társul a ruhacseréhez. Serdülő vagy felnőttkori nemi identitászavar, nem transzszexuális típus. Kivéve: transzvesztita fetisizmus (F65.1).

F64.2 Gyermekkori nemi identitászavar

Rendszerint kora gyermekkorban és jóval pubertás előtt jelenik meg, jellemzője az állandó és intenzív szenvedés saját (anatómiai) neme miatt, és az ellenkező nemhez való tartozás szüntelen vágya, (esetleg ragaszkodik hozzá, hogy ő ellenkező nemű). Az ellenkező nem ruháival, öltözködésével, tevékenységével való foglalkozás; saját nemének a tagadása. A diagnózishoz alapvető zavarnak kell lennie, némi fiússág lányoknál vagy lányos viselkedés fiúknál nem elegendő. A pubertáskort elért vagy azt meghaladott egyének nemi identitászavarát az F66.- tételnél kell besorolni. Kivéve: ego-dystoniás szexuális orientáció (F66.1); a szexuális érés zavara (F66.0).

F64.8 A nemi identitás egyéb zavara

Egyéb nemi identitászavar

Ez a kategória olyan szexuális identitászavarok kódolására használatos, amelyek nem osztályozhatók egyik specifikus nemi identitás zavarba sem. Példák:

1. Interszexuális állapotok (p1. androgen rezisztencia, kongen-itális adrenalin hyperplasia) és ezekhez társuló nemi identitás diszkomfort.

2. Átmeneti, stresszfüggő átöltözési viselkedés

3. Kasztrációval vagy a pénisz eltávolításával való tartós foglalkozás, az ellenkező nemi jellegek felvételének vágya nélkül.

F64.9 K.m.n. nemi identitászavar

Szexuális zavar m.n.o.

Ez a kategória olyan szexuális zavarok kódolására használatos, amelyek nem merítik ki egyik specifikus szexuális zavar kritériumait sem, és nem sorolhatók a szexuális diszfunkciók vagy a paraphiliák közé sem. Példák:

1. Észrevehető elégedetlenség érzés a szexuális megjelenéssel vagy a személy saját elvárásainak megfelelő férfiassághoz vagy nőiességhez viszonyított egyéb jellemvonásokkal kapcsolatban.

2. Szenvedés az ismételt szexuális kapcsolatok mintája miatt, ezen belül a személy a sorozatos szexuális partnereit csak tárgynak érzi.

3. Tartós, észrevehető szenvedés a szexuális orientációt illetően.

Idetartozik: nemi szerepzavar k.m.n.

F65      A szexuális preferencia rendellenességei

Beleértve: paraphilia

F65.0 Fétisizmus

Élettelen tárgy használata szexuális vágy felkeltésére és szexuális örömszerzésre. A fétisek valamilyen formában a testhez tartoznak, mint ruhák vagy lábbelik. Gyakori még valamilyen szövet (gumi, bőr, műanyag) használata. Az egyének különböző jelentőséget tulajdonítanak fétiseinek. Időnként csak a hagyományos módon elért szexuális izgalmat fokozzák (p1. a partner egy meghatározott ruhát visel).

Fétisizmus

A. Élettelen tárgyak használatával (pl. női fehérnemű) kiváltott intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás, legalább hat hónapon keresztül ismétlődően.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

C. A tárgyak/fétisek nem kizárólag átöltözésre használt női ruhadarabok (mint a transzvesztita fétisizmus esetében), vagy nem genitális izgatásra tervezett eszközök (pl. vibrátor).

F65.1 Fetisisztikus transzvesztitizmus

Az ellenkező nem ruháinak a viselése szexuális izgalom elérésére és, hogy úgy nézzen ki, mint az ellenkező neműek. Elkülöníti a transzszexuális transzvesztitizmustól, hogy egyértelmű a szexuális vágykeltéssel a kapcsolata, és az erős késztetés, hogy a ruhát levegye magáról, ha már az orgazmust elérte és a szexuális vágya csökkent. A transzszexualizmus kialakulásának az elején jelentkezhet.

Transzvesztita fétisizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, melyet heteroszexuális férfiban női ruhába öltözés vált ki.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák

F65.2 Exhibicionizmus

Állandó vagy ismétlődő hajlam arra, hogy a nemi szerveit megmutassa idegeneknek (különösen ellenkező neműeknek), nyilvános helyen, anélkül, hogy szándékában állna bárkivel is közelebbi kapcsolatot létesíteni. Általában, de nem mindig szexuális izgalommal társul és ezt követően maszturbációval.

Exhibicionizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, amelynek keretében a személy a nemi szerveit gyanútlan idegenek előtt feltárja.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

F65.3 Voyeurismus

Állandó vagy ismétlődő hajlam, hogy másokat intim, szexuális viselkedésük alatt megnézzen, pl. vetkőzés közben. Erről általában a megfigyelt embernek nincs tudomása, és szexuális izgalomhoz és maszturbációhoz vezet.

Voyerismus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, melyet gyanútlan meztelen, vetkőző vagy szexuális aktivitást folytató személy meglesése vált ki.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

F65.4 Pedophilia

Korai pubertásban lévő gyermekek (fiúk, lányok vagy mindkettő) iránt érzett szexuális érdeklődés.

Pedofilia

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, melynek keretében serdületlen (általában 13 éves vagy fiatalabb) gyermek(ek)kel történik szexuális tevékenység

B. A fantáziák szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

C. A személy legalább 16 éves és legalább 5 évvel idősebb a szexuális aktivitásban részt vevő gyermek(ek)nél.

F65.5 Szadomazochizmus

Olyan szexuális aktivitások kedvelése, mely fájdalom okozásával vagy megalázással, illetve fogsággal jár. Ha az egyén „elszenvedni” szereti, akkor őt mazochistának nevezzük, ha „nyújtani” szereti, akkor szadistának nevezzük. Gyakran az egyének szexuális izgalmat szadista és mazochista cselekedetekkel egyaránt fenntartanak. Idetartozik: szadizmus; mazochizmus

Szexuális mazochizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, amely magában foglalja saját maga (tényleges, nem tettetett) megalázását, megverését, megkötözését vagy más módon kiváltott szenvedését.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

Szexuális szadizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább hat hónapon keresztül ismétlődően, amelynek keretében egy áldozat pszichológiai vagy fizikai szenvedését (beleértve a megalázást is) okozó (tényleges, nem tettetett) cselekvés szexuálisan izgatóak.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

F65.6 A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara

Időnként egynél több abnormális szexuális preferencia észlelhető ugyanannál a személynél, és egyik sem szorítja háttérbe a többit. A leggyakrabban a fetisizmus, transzvesztitizmus és a szadomazochizmus kombinálódik.

F65.8 A szexuális preferencia (beállítottság) egyéb zavara

A szexuális preferencia más típusai, mint például az obszcén telefonálgatás, nyilvános helyeken másokhoz dörgölődzés szexuális izgatás céljából, állatokkal szexuális cselekedetek, és szexuális izgalom fokozása strangulatio által elért oxigénhiány segítségével.

Frotteurismus

A. Más, a tevékenységgel egyet nem értő személyekkel való érintkezés, dörgölődzés révén kiváltott intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás, legalább hat hónapon keresztül ismétlődően.

B. A fantáziák szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

F65.9 A szexuális preferencia (beállítottság) k.m.n. zavara

Idetartozik: necrophilia F65.9; szexuális preferencia k.m.n. zavara; szexuális deviáció k.m.n.

Paraphilia m.n.o.

Ez a kategória olyan paraphiliák kódolására használatos, amelyek nem merítik ki egyik specifikus paraphilia kritériumait sem. Néhány, de nem kizárólagos példa: telefon szkatológia (obszcén telefonhívások), necrophilia (tetemmel), zoophilia (állatokkal), coprophilia (faecesszel), klismaphilia (beöntéssel), urophilia (vizelettel), partialismus (kizárólag a test bizonyos részével való szexuális tevékenység).

DSM-IV TEXT REVISION (p. 199 – p. 204)

Szexuális és nemi identitás zavarok

Ez a fejezet 3 alcsoportot tartalmaz: Szexuális diszfunkciók  –  Paraphiliák  –  Nemi identitás zavarok

Szexuális diszfunkciók

Valamennyi elsődleges szexuális diszfunkciónál további specifikus altípusok alkalmazhatók (1d. 207. o.), amelyek a kezdet, a körülmények és az etiológiai faktorok leírására használhatók.

A SZEXUÁLIS VÁGY ZAVARAI

F52.0 Hipoaktív szexuális vágy zavar

A. A szexuális aktivitásra való vágy és a szexuális fantáziák tartós vagy ismétlődő deficitje vagy hiánya. A deficit megítélése a klinikus feladata, a személy korát, nemét, életkörülményeit és a szexualitást befolyásoló egyéb tényezőket egyedileg mérlegelve.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (kivéve más szexuális disz-funkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszicho-aktív szer (p1. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

A SZEXUÁLIS KÉSZENLÉT ZAVARAI

F52.2 Női szexuális készenlét zavar

A. A szexuális izgalomra kialakuló megfelelő vaginalis lubricatio létrejöttének vagy fenntartásának tartós vagy ismétlődő képtelensége a szexuális aktus alatt.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (kivéve más szexuális disz-funkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszicho-aktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.2 Férfi erekciós zavar

A. A megfelelő erekció létrejöttének vagy fenntartásának tartós vagy ismétlődő képtelensége a szexuális aktus alatt.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz

C. A szexuális funkciózavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (kivéve más szexuális disz-funkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszicho-aktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

A SZEXUÁLIS ORGAZMUS ZAVARAI

F52.3 Női orgazmus zavar

(korábban gátolt női orgasmus)

A. Az orgazmus tartós vagy ismétlődően előforduló késése vagy elmaradása megtartott szexuális excitációt követően. A nők nagyfokú variabilitást mutatnak az orgazmust kiváltó stimuláció intenzitását vagy módját illetően. A női orgazmus zavar megítélése a klinikus feladata, annak alapján, hogy a személy orgazmusra való képessége kisebb fokú-e annál, mint amit életkora, szexuális tapasztalata, és a konkrét szexuális stimuláció mértéke indokol.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. Az orgazmus zavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (p1. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.3 Férfi orgazmus zavar

(korábban gátolt férfi orgasmus)

A. Szexuális aktivitás alatt az orgazmus tartós vagy ismétlődő késése vagy elmaradása megtartott szexuális excitációt követően, amelynek körülményeit, intenzitását és időtartamát a klinikus ítéli meg a személy életkorát figyelembevéve.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. Az orgazmus zavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), és nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.4 Korai ejaculatio

A. Az ejakuláció  –  tartósan vagy ismételten –minimális szexuális stimulációra, a személy akarata ellenére bekövetkezik, a penetráció előtt, közben vagy közvetlenül utána.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A korai ejakuláció nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer közvetlen élettani hatásainak (pl. opiát megvonás).

FÁJDALOMMAL JÁRÓ SZEXUÁLIS ZAVAROK

F52.6 Dyspareunia

(nem ált. egészségi állapot következtében)

A. Ismételt vagy tartós genitális fájdalom coitus során akár nőben, akár férfiban.

B A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A zavart nem kizárólag vaginismus vagy a vaginális lubricatio elmaradása okozza, és nem magyarázható jobban más L tengely zavarral (kivéve más szexuális diszfunkciót), illetve nem tulajdonítható kizárólag pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógyszer) közvetlen élettani hatásának vagy általános egészségi állapotnak.

F52.5 Vaginismus

(nem áll egészségi állapot következtében)

A. A vagina külső harmadának akaratlan izomkontrakciója, amely a coitust ismételten vagy tartósan lehetetlenné teszi.

B. A zavar észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket okoz.

C. A zavar nem magyarázható jobban más I. tengely zavarral (pl. szomatizációs zavar), és nem tulajdonítható kizárólag általános egészségi állapot közvetlen élettani hatásának.

ALTÍPUSOK

Az alábbi altípusok valamennyi primer szexuális diszfunkcióra vonatkoznak.

A szexuális diszfunkció kezdetének jellemzésére:

Egész életen át tartó típus: a funkciózavar a szexuális élet kialakulásának kezdete óta fennáll.

Szerzett típus: a funkciózavar egy normális szexuális funkciót mutató periódus után jelentkezik.

A szexuális diszfunkció előfordulási körülményeire:

Generalizált típus: a szexuális funkciózavar nem korlátozódik bizonyos stimuláció-, szituáció- vagy partnertípusokra

Szituatív típus: a szexuális funkciózavar bizonyos stimuláció-, szituáció- vagy partnertípusokra korlátozódik. A sajátos helyzeti minta segíthet a differenciáldiagnózisban. Például megtartott masturbáció arra utalhat, hogy a rossz partnerkapcsolati viszonyban kialakult erekciós zavar mint fő panasz valószínűleg inkább interperszonális vagy intrapszichés problémának tulajdonítható, és nem általános egészségi állapotnak vagy pszichoaktív szer használatának.

A diszfunkció etiológiai tényezőinek jelölésére:

Pszichológiai faktorok miatt: amikor főleg pszichológiai faktorok valószínűsíthetők a szexuális diszfunkció kezdetének, súlyosságának, exacerbációjának vagy fenntartásának hátterében, és általános egészségi állapot vagy pszichoaktív szerhasználat nem játszik szerepet a szexuális diszfunkció etiológiájában.

Kombinált faktorok miatt: amikor valószínűsíthető, hogy 1) pszichológiai faktorok szerepet játszanak a szexuális diszfunkció kezdetének, súlyosságának, exacerbációjának vagy fenntartásának hátterében, és ahhoz 2) általános egészségi állapot vagy pszichoaktív szerhasználat szintén hozzájárul, de önmagában nem indokolja a zavart. Ha az általános egészségi állapot vagy gyógyszerhasználat (ideértve a mellékhatásokat is) önmagában is magyarázza azt, akkor szexuális diszfunkció általános egészségi állapot miatt és/vagy pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkció diagnosztizálandó.

F1y.8 Szexuális diszfunkció … miatt

[Jelölendő az általános egészségi állapot]

A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket eredményez.

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális funkciózavar általános egészségi állapot közvetlen élettani hatásának következménye.

C. A zavar nem magyarázható jobban más mentális zavarral (pl. major depresszív zavar).

Kódolás és megnevezés az alapzavar vagy gyógyszer-mellékhatás stb. alapján:

N94.8Női hipoaktív szexuális vágy zavar … miatt

N50.8Férfi hipoaktív szexuális vágy zavar … miatt

[Jelölendő az általános egészségi állapot]: vezető tünet a csökkent vagy hiányzó szexuális vágy.

N48.4Férfi erekciós zavar … miatt [Jelölendő az ált. egészségi áll.]: vezető tünet az erectiós funkciózavar

N94.1Női dyspareunia … miatt

N50.8 Férfi dyspareunia … miatt [mindkettőnél jelölendő az általános egészségi állapot]: a vezetőtünet a coitusszal kapcsolatos fájdalom

N94.8 Egyéb női szexuális diszfunkció … miatt

N50.8Egyéb férfi szexuális diszfunkció … miatt

[Jelölendő az általános egészségi állapot]: ha valamilyen egyéb szexuális tünet áll a klinikai kép előterében (pl. orgasmus zavar), vagy nincs jellemző tünet.

Kódolás: az I. tengely tartalmazza az általános egészségi állapot megnevezését is, pl. 607.84 Férfi erectiós zavar diabetes mellitus miatt, az általános egészségi állapot pedig a III. tengelyen kódolandó (a kódokat 1d. a G. függelékben).

F1y.8 Pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkció

y= 1-9a szer-csoportnak megfelelően

A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket eredményez.

B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális funkciózavar valamilyen pszichoaktív szer használat következménye, vagy (1), vagy (2) szerint:

(1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon belül alakultak ki

(2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki

C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkcióval. Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta szexuális zavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok).

Figyelem! Ez a diagnózis csak abban az esetben adható a pszichoaktív szer intoxikáció helyett, ha a szexuális funckciózavar tünetei meghaladják az intoxikációval kapcsolatban általában várható mértéket, és ha a szexuális funckciózavar elég súlyos ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljon.

Kódolás: az eljárást ld. a 102. o-on.

Jelölendő, ha:

Zavart szexuális vággyal: vezető tünet a csökkent vagy hiányzó szexuális vágy

Zavart szexuális készenléttel: vezető tünet a károsodott szexuális excitáció (pl. erectiós funkciózavar, károsodott vaginalis lubricatio) Orgazmus zavarral: vezető tünet az orgazmuszavar

Fájdalommal: vezető tünet a coitusszal kapcsolatos fájdalom

Jelölendő:

Intoxikáció alatti kezdet: az adott szer intoxikáció kritériumai teljesülnek és a tünetek az intoxikációs zavar alatt alakulnak ki.

F52.9 Szexuális diszfunkció MNO

Ez a kategória olyan szexuális diszfunkciókat foglal magába, amelyek nem merítik ki egyik specifikus szexuális diszfunkció kritériumait sem. Példák:

1. Hiányzó vagy lényegesen csökkent szubjektív erotikus élmény egyébként normális szexuális excitáció és orgazmus ellenéit

2. Olyan esetek, amikor a klinikus megállapítja a szexuális zavart, de nem tudja eldönteni, hogy mi az elsődleges: általános egészségi állapot vagy pszicho-aktív szer okozza-e?

Paraphiliák

F65.2 Exhibicionizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, amelynek keretében a személy nemiszerveit gyanútlan idegenek előtt feltárja.

B. A személy viselkedése ezen szexuális késztetések vagy késztetések és fantáziák hatására észrevehető szenvedést vagy kapcsolati nehézségeket okoz.

F65.0 Fétisizmus

A. Élettelen tárgyak használatával (pl. női fehérnemű) kiváltott intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás, legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

C. A tárgyak/fétisek nem kizárólag átöltözésre használt női ruhadarabok (mint a transzvesztita fétisizmus esetében), vagy nem genitális izgatásra tervezett eszközök (pl. vibrátor).

F65.8 Frotteurismus

A. Más, a tevékenységgel egyet nem értő személyekkel való érintkezés, dörgölődzés révén kiváltott intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás, legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően.

B. A személy viselkedése ezen szexuális késztetések vagy késztetések és fantáziák hatására észrevehető szenvedést vagy kapcsolati nehézségeket okoz.

F65.4 Pedofilia

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, melynek keretében serdületlen (általában 13 éves vagy fiatalabb) gyermek(ek)kel történik szexuális tevékenység.

B. A személy viselkedése ezen szexuális késztetések vagy késztetések és fantáziák hatására észrevehető

C. A személy legalább 16 éves és legalább 5 évvel idősebb a szexuális aktivitásban részt vevő gyermek(ek)nél.

Figyelem! Nem sorolandó ide az a késői serdülőkorban levő személy, aki folyamatos szexuális kapcsolatban van egy 12-13 éves személlyel.

Jelölendő:

Férfi nem iránti vonzalom

Női nem iránti vonzalom

Mindkét nem iránti vonzalom

Jelölendő:

Incesztusra korlátozott

Jelölendő:

Kizárólagos típus (csak gyermekek iránt érdeklődik)

Nem kizárólagos típus

F65.5 Szexuális mazochizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, amely magában foglalja saját maga (tényleges, nem tettetett) megalázását, megverését, megkötözését vagy más módon kiváltott szenvedését.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

F65.5 Szexuális szadizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, amelynek keretében egy áldozat pszichológiai vagy fizikai szenvedését (beleértve a megalázást is) okozó (tényleges, nem tettetett) cselekvés szexuálisan izgatóak.

B. A személy viselkedése ezen szexuális késztetések vagy késztetések és fantáziák hatására észrevehető szenvedést vagy kapcsolati nehézségeket okoz.

F65.1 Transzvesztita fétisizmus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, melyet heteroszexuális férfiban női ruhába öltözés vált ki.

B. A fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozzák.

Jelölendő:

Nemi identitás miatti dysphoria: ha a személynek állandó problémái vannak a nemi szereppel vagy identitással kapcsolatban

F65.3 Voyerismus

A. Intenzív szexuális fantáziák, szexuális késztetések vagy magatartás legalább 6 hónapon keresztül ismétlődően, melyet gyanútlan meztelen, vetkőző vagy szexuális aktivitást folytató személy meglesése vált ki.

B. A személy viselkedése ezen szexuális késztetések vagy késztetések és fantáziák hatására észrevehető szenvedést vagy kapcsolati nehézségeket okoz.

F65.9 Paraphilia MNO

Ez a kategória olyan paraphiliák kódolására használatos, amelyek nem merítik ki egyik specifikus paraphilia kritériumait sem. Néhány, de nem kizárólagos példa: telefon szkatológia (obszcén telefonhívások), necrophilia (tetemmel), zoophilia (állatokkal), coprophilia (faeceszszel), klismaphilia (bhntéssel), urophilia (vizelettel), partialismus (kizárólag a test bizonyos részével való szexuális tevékenység).

Nemi identitás zavarai

F64.x Nemi identitás zavar

.0 transzszexualizmus

.1 serdülőkori/felnőttkori nemi identitás zavar

.2 gyermekkori nemi identitás zavar

A. Az ellenkező nemmel való erős és állandó azonosulás (nem csupán a másik nemhez tartozás vélt előnyei miatt). Gyermekeknél a zavar az alábbiak közül legalább négy (vagy több) tényezőben nyilvánul meg:

(1) a másik nemhez kívánni tartozás vagy a ténylegesen a másik nemhez való tartozás ismételt kinyilvánítása

(2) fiúknál az átöltözés, vagy női ruházat utánzásának kedvelése; lányokban ragaszkodás a tipikusan fiús ruházat viseléséhez

(3) a másik nem szerepeinek erős és állandó előnyben részesítése színlelt játékban, vagy állandó fantáziák a másik nemhez tartozásról

(4) intenzív vágy a tipikusan másik nemre jellemző játékokban és időtöltésekben való részvételre

(5) az ellenkező nemű játszótársaknak kifejezett előnyben részesítése Serdülőkben és felnőttekben a zavar olyan tünetekben nyilvánul meg, mint a másik nemhez kívánni tartozás ismételt kinyilvánítása, gyakori a másik nemre jellemző járás, az olyan vágy, hogy a másik nemhez tartozóként éljen vagy úgy bánjanak vele, vagy az a meggyőződés, hogy jellegzetesen a másik nemre jellemző érzései és reakciói vannak.

B. Saját nemét illetően tartós diszkomfort vagy alkalmatlanság érzés a saját nemi szerepeivel kapcsolatban. Gyermekeknél a zavar az alábbiak közül bármelyikben megnyilvánulhat: fiúknál annak állítása, hogy a penisze vagy testisei undorítóak vagy el fognak tűnni; jobb volna, ha nem lenne penisze; idegenkedés a durva játékoktól, a tipikusan fiús játékok, kedvtelések és tevékenységek elutasítása; lányokban az ülve vizelés elutasítása, annak állítása, hogy van vagy lesz penisze; hogy nem akarja a mellei növekedését vagy hogy menstruáljon; vagy kifejezett idegenkedés a normális női ruházattal szemben. Serdülőkben vagy felnőttekben a zavar olyan tünetekben nyilvánulhat meg, mint az elsődleges vagy másodlagos nemi jellegektól történő megszabadulással való foglalkozás (pl. hormonok, műtétek vagy egyéb eljárások keresése azért, hogy a másik nem színlelése ér

másik nemére), vagy az a hit, hogy nem megfelelő neműnek született.

C. A zavarral nem jár együtt fizikális interszexuális állapot.

D. A zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, munkahelyi vagy más fontos funkciók romlását okozza.

Jelölendő (szexuálisan érett személyeknél):

Férfiak iránti vonzalom

Nők iránti vonzalom..,1.

Mindkét nem iránti vonzalom

Egyik nem iránt sincs vonzalom

F64.9 Nemi identitás zavar MNO

Ez a kategória olyan szexuális identitászavarok kódolására használatos, amelyek nem osztályozhatók egyik specifikus nemi identitás zavarba sem. Példák:

1. Interszexuális állapotok (pl. androgen rezisztencia, congenitalis adrenalis hyperplasia) és ezekhez társuló nemi identitás diszkomfort.

2. Átmeneti, stresszfüggő átöltözési viselkedés

3. Kasztrációval vagy a penisz eltávolításával való tartós foglalkozás, az ellenkező nemi jellegek felvételének vágya nélkül.

F52.9 Szexuális zavar MNO

Ez a kategória olyan szexuális zavarok kódolására használatos, amelyek nem merítik ki egyik specifikus szexuális zavar kritériumait sem, és nem sorolhatók a szexuális diszfunkciók vagy a paraphiliák közé sem. Példák:

1. Észrevehető elégedetlenség érzés a szexuális megjelenéssel vagy a személy saját elvárásainak megfelelő férfiassághoz vagy nőiességhez viszonyított egyéb jellemvonásokkal kapcsolatban.

2. Szenvedés az ismételt szexuális kapcsolatok mintája miatt, ezen belül a személy a sorozatos szexuális partnereit csak tárgynak érzi.

3. Tartós, észrevehető szenvedés a szexuális orientációt illetően.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *