Erektilis diszfunkció kezelésére alkalmazott gyógyszerek a nők szemszögéből
2009. október 9. (péntek) 04:00

Az erektilis diszfunkció (ED), illetve annak kezelése (ED gyógyszerek) a férfi és a nő szexualitását egyaránt befolyásolja.
A nők ED gyógyszerekkel kapcsolatos álláspontjának megismerése ezért elősegítheti a párkapcsolaton belüli kommunikációt, ha a merevedési zavar kerül szóba.
A szerzők ezt a problémát tartották szem előtt, amikor a nők ED gyógyszerekkel kapcsolatos vélekedését vizsgálták és megkísérelték feltárni a negatív összképhez hozzájáruló tényezőket.
A kutatást egy önállóan összeállított kérdőív segítségével végezték. A vizsgálat alanyait egy internetes piackutató társaságon (Yahoo Japan! Research, Tokió, Japán) keresztül véletlenszerűen választották ki egy 450 ezer nőt és férfit tartalmazó adatbázisból. A megkérdezett 2370 nőt 5 korcsoportból gyűjtötték össze (20-as, 30-as, 40-es, 50-es, valamint 60 évnél idősebb nők), körülbelül egyenlő arányban. A meghívottak közül 1342-en vállalkoztak a kérdőív megválaszolására. A kérdőív 17 pontjából 9 a szociokulturális hátteret érintette. Ezek közül négy a regisztráció során kapott információkból előzetesen rendelkezésre állt (életkor, gyermekgondozási tapasztalatok, foglalkozás, lakóhelyként megjelölt település mérete), míg ötöt maga a kérdőív tartalmazott. A maradék 8 kérdés az ED-re, illetve az ED gyógyszerekre vonatkozott. Az "igen" kategóriába az "igen", "inkább igen", "igen, valószínűleg" és "valamelyest", míg a "nem" kategóriába a "nem", "inkább nem", "nem különösképpen" és "nem igazán" válaszok tartoztak. (Ugyanígy, a "kedvező" kategória: "kedvező" és "inkább kedvező"; a "kedvezőtlen" kategória: "kedvezőtlen" és "inkább kedvezőtlen".)
Az értékelésnél a 9 szociokulturális jellegű kérdést független változónak vették, és többszörös regressziós analízissel vizsgálták, hogy mely tényezők járulnak hozzá jelentős mértékben a nők ED gyógyszerekkel és magával az ED-vel kapcsolatos negatív szemléletéhez, illetve a szexuális kapcsolat fontosságának megítéléséhez (lásd a kérdőív 6-11. kérdéseit). Ezután újabb regressziós analízist végeztek annak megállapítására, hogy mi alapján tartják kedvezőtlennek a nők, ha partnereik ED gyógyszereket használnának: két reprezentatív kérdést (12. és 13.) függő változóként kezeltek, és a maradék 15 kérdést tekintették független változónak. Az elemzések során a negatív válaszok legerősebb kategóriáit vették figyelembe (mint pl. "nem" vagy "kedvezőtlen).
A meghívott 2370 nőből összesen 1262-t vettek figyelembe az értékelés során (résztvevők), akiknek életkora 20-77 év közé esett. A résztvevők 83,3%-a (n = 1051) hallott már korábban az ED gyógyszerekről, de csak 12%-uk mutatott érdeklődést irántuk. Magukról az ED gyógyszerekről 46,4%, míg az ilyen szereket használó férfiakról 43,2% rendelkezett kedvezőtlen benyomással. A résztvevők 45,2%-a nem kívánná, hogy partnere jelenleg vagy a jövőben ED gyógyszereket használjon, és 25,5%-uk el sem tudna fogadni egy ilyen helyzetet.
Az ED gyógyszerekről kialakult kép és az ezzel kapcsolatos válaszok átfedéseit vizsgálva kiderült, hogy azok közül, akik ismerik az ED gyógyszereket, 64,2%-ban alakult ki negatív kép az ilyen szerekkel kapcsolatban és 86,5%-ban adtak olyan választ, hogy nem is érdekli őket ez a téma. Másrészt viszont, az ED gyógyszereket nem ismerő 211 alany 47,4%-a állította azt, hogy negatívan ítéli meg ezeket a gyógyszereket. A szerzők szerint ez előítéletekre utal. Az ED gyógyszerek és az azokat használó férfiak megítélése a kérdések alapján egymással megfelelőnek bizonyult. Az ED gyógyszereket kedvezőtlenül megítélő 586 válaszadó 29,7%-a kívánná meg, és 49,3%-a fogadná el, ha partnere - merevedési zavar esetén - használna ilyen szereket. Ez a tény felveti azt a lehetőséget, hogy egyes nők, állításuk ellenére, hallgatólagosan elismerik a szerek kedvező hatását.
Ami a társadalmi-kulturális hátteret illeti, az ED gyógyszerek, az azokat használó férfiak, a szexuális kapcsolatok megítélése, valamint az ED gyógyszerek iránti érdeklődés jelentősen romlott az életkor emelkedésével. A statisztikai próbák szerint az életkor és a felsorolt tényezők negatív megítélésének mértéke között jó közelítéssel egyenes arányosság áll fenn. Az alacsony iskolai végzettséggel a gyógyszert használó férfiak negatív megítélése, az anyagi körülményekkel szembeni elégedetlenséggel a gyógyszer ismeretének hiánya, míg a foglalkoztatottság hiányával az érdeklődés hiánya mutatott összefüggést. Ugyanakkor úgy tűnik, a nők negatív álláspontja partnerük esetleges ED gyógyszer szedésével kapcsolatban arányban áll azzal, hogy mennyire él bennük kedvezőtlen kép az ED gyógyszerekről, a gyógyszert használó férfiakról és az ED-ben szenvedő férfiakról, továbbá arányos az életkorral, a gyógyszerekkel kapcsolatos érdeklődés hiányával és azzal, hogy mennyire tartják lényegtelennek a szexuális kapcsolatot. Egyéb összefüggéseket ezzel együtt nem sikerült kimutatni.
A résztvevők az ED gyógyszerekkel kapcsolatos ismeretek és érdeklődés terén széles skálán helyezkedtek el. Figyelemre méltó az ED gyógyszereket és az azokat használó férfiakat kedvezőtlenül megítélők aránya. Az ismeretek és az érdeklődés hiányán kívül ez a kedvezőtlen kép járult hozzá jelentősen a partner gyógyszerhasználatával szemben tanúsított negatív hozzáálláshoz. Annak ellenére, hogy számos tanulmány bizonyította már az ED gyógyszerek ártalmatlanságát és hatékonyságát, hosszú időnek kell még eltelnie, amíg Japánban széleskörű elfogadottságot nyernek. További kutatás tárgyát képezi, hogy lehet-e ennek okát a gyógyszerekkel és mellékhatásaikkal kapcsolatos félreértésekben keresni vagy esetleg abban, hogy a nők nem akarnak tudomást venni partnerük impotenciájáról.
Az életkor hatását az magyarázhatja, hogy a menopauzától függetlenül alapvetően befolyásolja a nők szexuális aktivitását. Noha a szexuális aktivitás a középkorúság elérését követően is megmarad, a fiatalabbak és idősebbek szexuális attitűdje között komoly különbségek vannak. Mindazonáltal ez a tanulmány nem mutatta meg közvetlenül az ED gyógyszerekről alkotott kép változását az életkorral. Ezzel együtt egyes közlemények feltárták, hogy a szexuális attitűd egyéb tényezőktől, például vallástól, iskolázottságtól, partnertől, foglalkoztatottságtól, illetve annak hiányától stb. is függ. Japánban az egészségbiztosítási rendszer nem támogatja az ED gyógyszereket, így használatukat az anyagi helyzet is befolyásolja. Figyelembe kell venni továbbá, hogy egyes társadalmi csoportoknak az internetes kérdőívek idegennek tűnhetnek, habár ez a probléma a világháló elterjedésével Japánban az utóbbi években kevésbé releváns.
A merevedési zavar terápiájába, amióta felismerték, hogy nem egyszerűen a férfiak problémája, egyre inkább a női partnert is bevonják. Annak ellenére, hogy az ED gyógyszerek elterjedésével egyre nőni fog azoknak a férfiaknak a száma, akik ED problémájukat partnerükkel is megbeszélik, a férfiak 40%-a még mindig képtelen erre. Azért, hogy az ED-t az optimális eredmény érdekében a pár mindkét tagjának bevonásával lehessen kezelni és értékelni, úgy tűnik, elkerülhetetlen a nők informálása és oktatása az ED drogokról, különös tekintettel a középkorú és idősebb korosztályra.
A referátum a Women's perception of male erectile dysfunction drugs in the general population (Koji Mita, Masanobu Shigeta, Masayuki Kakehashi, Akio Matsubara, Jun Teishima, Masao Kato, Mitsuhiro Seki, Yasuhisa Hasegawa, Yoji Inoue, Tsuguru Usui; Maturitas 56 (2007) 216-222) c. közlemény alapján készült.

Forrás: http://egeszseg-abc.hu/nyomtatas/10070
Hasznos olvasmányok, cikkek, szemelvények
Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesület
MENÜ
_______________________________________________
Főoldal
_______________________________________________
Olvasmányok - Párterápia
_______________________________________________
Olvasmányok - Szexualitás
_______________________________________________
Szexuálterápia, Szexuális zavarok
_______________________________________________
SZEXUÁLIS FUNKCIÓZAVAROK
_______________________________________________
Férfi orgazmus zavar
(gátolt férfi orgazmus, gátolt magömlés, retardált ejakuláció, elégtelen magömlés, megkésett ejakuláció)
_______________________________________________
Korai ejakuláció
(korai magömlés, korai orgazmus, ejaculatio praecox)
_______________________________________________
Potenciazavar
(erekciós zavar, erektilis diszfunkció (téves nevén: impotencia)
_______________________________________________
Női orgazmus zavarai
(orgazmus hiánya vagy késése, orgazmusképtelenség, gátolt női orgazmus, anorgazmia)
_______________________________________________
Szexuális averzió, szexuális fóbia (nem csupán szexuális "gátoltság", "gátlásosság")
_______________________________________________
Csökkent nemi vágy
(hypoaktív szexuális vágy zavar, ISD, libidócsökkenés, alacsony szexuális vágy)
_______________________________________________
Vaginizmus, hüvelygörcs
_______________________________________________
Fájdalomérzés szex alatt, előtt, közben (Dyspareunia, fájdalmas közösülés)
_______________________________________________
Nehéz elélvezés: A szexuális ingerlésre adott csökkent válasz

Olvasmányok, Érdekességek